Historie

Søsterloge nr. 80 Iris blev institueret den 24. november 1990. Men allerede den 5. april 1983 blev

der taget første initiativ til dannelse af en søsterloge i Skælskør,

 

Initiativtagerne til dette var brødre fra broderloge nr. 83 Broen i Skælskør. Der var en del rebekkasøstre

fra Skælskør og omegn, der var medlemmer i rebekkalogerne i Korsør og Slagelse, Disse søstre fik en

invitation til et informationsmøde, hvis formål var dannelse af en rebekkaforening i Skælskør.

 

Der var ikke interesserede søstre nok til, at der kunne dannes en forening, men disse interesserede

søstre var fast besluttet på, at der skulle arbejdes på at danne en rebekkaforening, der senere kunne

danne grundlag for oprettelse af en rebekkaloge i Skælskør. Det lykkedes også.

Rebekkaforeningen Iris så dagens lys den 5. november 1986. Det var det første skridt på vejen.

Det næste var at danne en rebekkaloge, og det lykkedes som før nævnt den 24. november 1990,

Betegnelse rebekkaloge er senere ændret til søsterloge, og rebekkasøstre er ændret til Odd Fellowsøstre.

 

Odd Fellow Ordenen har også et humanitært sigte, og det forsøger også vor loge at leve op til.

Logen har igennem årene støttet diverse humanitære formål -  mest i lokalsamfundet.

 

Midlerne til det humanitære arbejde skaffer søstrene ved bl. a. afholdelse af lotterier, og i de senere år

også ved at stå for det kulinariske ved den årlige bridgeturnering, som afholdes af Skælskør Bridgeklub,

den første søndag i november.

Denne bridgeturnering giver et pænt overskud, som logen får del i,

og dette overskud går ubeskåret til humanitært arbejde.