Velkommen til søsterloge nr. 80 Iris I.O.O.F.

Søsterloge nr. 80 Iris er en del af en landsdækkende og

verdensomspændende organisation.

Du kan læse og finde information

 om søsterloge nr. 80 Iris og vores historie

på Odd Fellow Ordenens hjemmeside

 

Du kan læse om vort indadvendte arbejde til udvikling af det enkelte menneske

og vort udadvendte humanitære arbejde og vore donationer.

Logens målsætning er at bygge sin virke ud fra dens lære om Venskab, Kærlighed og Sandhed.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Du skal tro på "et højeste væsen, som verdens skaber og opretholder.

Da Ordenen ikke kan betragtes som en forening,

som du blot melder dig ind i, forlanges det også, at du har en

forslagsstiller, som allerede er ordensmedlem, og som kender dig godt.

Kender du ingen Odd Fellows, kan du tage kontakt til vor

logens overmester , som herefter vil kontakte dig for at fortælle mere

om Ordenen samt udlevere dig en oplysningspjece.

 

Logen har mødedag den anden og fjerde onsdag i måneden.

Med sommerpause fra medio maj til medio september.

Årskontingentet er i øjeblikket kr. 2400,00, der betales kvartalsvis i fire lige store rater.

Endvidere betales et gebyr for optagelse og senere for tildeling af Ordenens grader.

Hertil kommer betaling for traktementet ved hvert logemøde.